Obrazovanje darovitih učenika

Znanje kao dar

Grad Koprivnica u suradnji s osnovnim školama sudjeluje u razvoju i obrazovanju darovitih učenika

Grad Koprivnica kao nositelj zajedno sa tri koprivničke osnovne škole, Đuro Ester, Antun Nemčić Gostovinski i Braća Radić, kao partnerima provodi projekt “Znanje kao dar“. Vrijeme implementacije projekta je od 28.lipnja 2017. do 31. prosinca 2108. odnosno 18 mjeseci. Vrijednost projekta je 996.454,83 kuna, pri čemu sufinanciranje od strane EU iznosi 773.425,94 HRK.

Očekivani rezultati projekta:

  1. veće kompetencije nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim školama u radu sa darovitim učenicima
  2. izrađeni i provedeni individualizirani programi rada te nove metode i oblici rada praćenja i poticanja (potencijalno) darovitih učenika
  3. poboljšan sustav podrške u obrazovanju darovitih učenika
Znanje kao dar

Poticanje razvoja potencijala darovitih učenika

Razvoj cjelovitog sustava podrške u obrazovanju darovitih učenika na području grada Koprivnice.

Znanje kao dar
Znanje kao dar

Jačanje kapaciteta odgojno obrazovnih ustanova

U projektu će se organizirati terenska nastava te nabava za svaku školu vrijedna tehnička oprema, pametne ploče te tableti.

Ovim projektom Grad Koprivnica u partnerstvu s osnovnim školama nastoji doprinijeti rješavanju osnovnog problema, razvoju cjelovitog sustava podrške u obrazovanju darovitih učenika na području grada. To će se postići jačanjem kapaciteta odgojno obrazovnih ustanova kako bi se omogućila sustavna rana identifikacija i podrška razvoja potencijala darovitih s ciljem pružanja dodatnih individualiziranih specifičnih oblika podrške darovitim učenicima. Temelji za razvoj školskog sustava podrške darovitim učenicima na području grada Koprivnice postoje jer svaka od škola provodi niz aktivnosti kojima nastoji poticati darovite učenike, ali ne postoji sustavan pristup na razini svih osnovnih škola koji je potreban da bi se ostvarili njihovi puni potencijali i omogućile višestruke koristi za socio-ekonomski razvoj lokalne sredine.

Ciljne skupine u projektu su učitelji, učenici, i psiholozi osnovnih škola. Unutar projekta kao glavne aktivnosti  koje će se provesti biti će provođenje identifikacije darovite djece uz pomoć instrumentarija za identifikaciju darovite djece, edukacija učitelja o provedbi te edukacija o izradi individualiziranih programa, nakon čega slijedi edukacija učenika unutar koje će se održati niz radionica za učenike nad kojima su provedeni postupci utvrđivanja darovitosti.  Radionice će obuhvatiti teme poticanja emocionalnog i socijalnog razvoja, razvoja poduzetničkih vještina, te programa za poticanje intelektualnog napretka.  Također će se u projektu organizirati terenska nastava te će se nabaviti za svaku školu vrijedna tehnička oprema, pametne ploče te tableti. U svrhu razmjene iskustava unutar projekta će se organizirati i studijski posjet u Bratislavu, školi koja u svom sustavu radi samo sa darovitim učenicima.

Škole partneri

OS Antun Nemčić Gostovinski
OS Đuro Ester
OS Braće Radić