Studijsko putovanje

Projekt  „Znanje kao dar“  provodi se u tri koprivničke osnovne škole te su u spomenutim školama formirani sedmeročlani timovi za darovite učenike. Timove čine učitelji i stručni suradnici koji se educiraju o ovoj temi. Iz OŠ “Braća Radić” Koprivnica to su Vesna Auer Gregor, Antonio Stipan, Ljiljana Pavleković, Ana Rumek, Kristina Bunić Lovrek, Narcisa Kolar i Edita Sinjeri Štefanek, iz OŠ „Đuro Ester“ to su Maja Sinjeri, Lana Sabolović, Jasminka Fanuko – Polančec, Piskač Ivan, Nikolina Sabolić Sanja Antolić, Renata Glavica te iz OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Ilič Mamče, Kobaš Martina Pintarić Senka, Pošta Đurđica, Goran Višak, Hanžek Željka i Brkić Sanja.

Dana 19. 2. 2018. godine organizirano je studijsko putovanje u Slovačku (Bratislavu). Cilj putovanja bio je posjet školi Škola pre mimoriadne nadane deti a Gymnazium u Bratislavi koju pohađaju nadareni učenici iz Bratislave i šire okolice. U školi su učitelji imali mogućnost obilaska nastave te su prisustvovali prezentaciji o radu škole i organizaciji škole koju je pripremila ravnateljica Jolana Laznibatova sa svojim suradnicama. Takva je škola jedinstvena u Europi, radi 25 godina godina prema posebnom programu za nadarene učenike (APROGEN) te su učenici vrlo uspješni u svojim postignućima.

U sklopu putovanja, učitelji su posjetili znamenitosti glavnog grada Slovačke te Muzej hrvatske kulture koji se nalazi u mjestu Devinska Nova Ves.

Share this: